An bhfuil Gaeilge agat? We’re looking for a secondary school student from the South East who can speak Irish!

Do you speak Irish?

We’re looking for a secondary school student from the South East who can speak Irish.

If you think this is you, send us a demo with a cover letter to gaeilge@beat102103.com

An labhraíonn tú Gaeilge?

Táimid ag lorg dalta scoile ón Oirdhisceart gur féídir leo gaelinn a labhairt.

Má cheapann tú gur féidir leat, seol taifeadadh samplach agus litir mhínithe chuig Beat102103.com

Share it: